• Home<
  • Blog<
  • Hipoteques fixes o variables. Què és millor?

Hipoteques fixes o variables. Què és millor?

Voleu contractar una hipoteca però no sabeu quin tipus d’interès us convé més? Avui us expliquem els avantatges i inconvenients de les hipoteques fixes i variables perquè trieu la opció que més s’ajusta a les vostres possibilitats i interessos

Si necessiteu finançament bancari per comprar un pis o una casa, a més d’estudiar detingudament les característiques i variants de la oferta hipotecària disponible per triar la opció que millor s’adapti les vostres necessitats, també haureu de valorar quin tipus d’interès és el que més us convé: a tipus fix o variable?

Les hipoteques fixes són aquelles que mantenen el mateix tipus d’interès, és a dir, durant el termini del préstec, la quota mensual a pagar sempre serà la mateixa, independentment que els tipus d’interès dels mercats pugin o baixin. L’import que es determini inicialment serà el que s’aplicarà mes a mes. Habitualment, les hipoteques fixes es contracten per un període de devolució més curt que les hipoteques variables.

En canvi, en les hipoteques variables, el tipus d’interès es composa d’un índex de referència, habitualment, l’Euríbor, més un diferencial fix. Normalment, cada sis mesos, el tipus d’interès de la hipoteca es revisa tenint en compte l’evolució i els canvis de l’índex de referència, de manera que la quota mensual serà més alta quan l’Euríbor pugi, i menor, quan baixi.
 
També hi ha una tercera opció, les hipoteques mixtes, que combina les dues modalitats anteriors. En aquest tipus d’hipoteques, durant els primers anys s’aplica un tipus d’interès fix i, durant la resta de termini, funciona com una hipoteca variable i, per tant, depèn de les fluctuacions de l’Euríbor. Es tracta d’una hipoteca que permet més flexibilitat, ja que les entitats financeres acostumen a proposar terminis per pagar el préstec més llargs.
 

Un cop hem definit els diferents tipus d’hipoteca, ja ens podem plantejar la pregunta: què és més convenient, hipoteques fixes o variables?

Si volem tenir la seguretat de pagar la mateixa quota mensual sempre, i mantenir-nos al marge de possibles increments del tipus d’interès i pujades de l’Euríbor, la hipoteca fixa és una bona opció, ja que amb les hipoteques variables, no podem saber amb certesa quin cost financer ens suposarà, perquè no podem conèixer amb exactitud com evolucionarà l’Euríbor. A més, són interessants per a terminis curts (uns 10 anys aproximadament), ja que els bancs solen imposar uns interessos superiors quan els plaços són més llargs. No obstant això, tenen inconvenients: normalment inclouen més comissions.

Cal tenir en compte, però, el panorama hipotecari actual. Des de fa uns mesos, l’Euríbor, l’índex de referència dels interessos de les hipoteques, es troba en terrenys negatius. La forta caiguda d’aquest índex ha provocat l’abaratiment progressiu les hipoteques variables i, en conseqüència, els bancs han rellançat les hipoteques fixes - que garanteixen l’estabilitat dels interessos -, uns productes que han experimentat un auge sense precendents.

Per tant, davant d’aquesta situació, semblaria que amb l’Euríbor en negatiu, la millor opció serien les hipoteques variables, ja que els tipus d’interès mensual de l’1 %, aproximadament, molt per sota de l’interès mitjà de les hipoteques a tipus fix. Tot i això, experts del sector immobiliari apunten que, tard o d’hora, un cop es consolidi la recuperació econòmica, els interessos tornaran a disparar-se (el 2008 va arribar al 6 %) i, per tant, tenint en compte que les hipoteques són productes de llargs terminis, possiblement, una hipoteca fixa ens comportaria un estalvi més gran que una hipoteca variable.

Si voleu tenir la tranquil·litat de pagar la mateixa quota durant els primers anys d'hipoteca, i en la resta del termini, pugueu optar a un tipus més competitiu vinculat a les revisions que es facin segons l’Euríbor, les hipoteques mixtes podrien ser les més adequades.

Evidentment, per prendre la decisió, hem de considerar la nostra situació personal, necessitats i preferències, i les possibilitats que tenim: els nostres ingressos (si són estables i consistents o no), si tenim capacitat d’estalviar, les càrregues familiars,... A més, cal llegir amb atenció la lletra petita i les condicions especials de les ofertes hipotecàries, perquè normalment van lligades a altres contraprestacions a favor del banc, com són domiciliar la nòmina, el rebuts de serveis, l’assegurança, etc, que poden suposar un sobrecost important sobre la quota hipotecària.

En qualsevol cas, és convenient posar-se en mans de professionals que puguin assessorar i analitzar la vostra situació. Des de Finques Company, podem valorar el vostre cas i orientar-vos per prendre la millor decisió, de la mateixa manera que us podrem informar sobre els diferents productes de les entitats amb les quals col·laborem.  

 

Fonts:
Cinco Días
Ocu
ABC
El País
Público
BBVA
Ya Encontré

 

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes!